Etiket / populer

Portre

Arayı arayı buldu izini…

‘Coğrafyanın kader olduğu’na iman etmekle birlikte, bir coğrafyanın dayattığı bohemi veya kaosu sorgulamak da bir o kadar önemlidir. Bu bazen...

Yazarlar

Evliya Çelebi Afrika’da

Wits Üniversitesi – Siyasal Çalışmalar Gravürlerde temsili olarak resmedilen seyyah Evliya Çelebi  Günümüzde Türkiye’nin Afrika politikalarında...

Yazarlar

Mavi Bozkır

Tren Anadolu bozkırları içinde yol alıyordu. Yaşım şu an küçük kızımın yaşından da küçük. Pal Sokağı Çocukları’nı daha bir iki yıl önce okumuşum. Ne...