Yazarlar

Zindana Sığmayan Kartal

-Şehid Muhammed Mursi’ye rahmet duasıyla-

 

Çıkardın Yusuf’u kuyudan, Yakub’un yanında melek gördüler

El etek öpenler Nil’i yatağından fırlatan pek bir bilek gördüler

 

Cesur kızlarla geldin bilge analarla, çölü ağlatan şen yiğitlerle

Zehirden bezenler, çalışkan arılarla bezenmiş petek gördüler

 

Ne Sedat ne Nâsır, yed-i beyza görmüş gibi birden ışıdı Mısır

İblisle aynı tastan yiyen nankörler elifi elbet mertek gördüler

 

Ey hasırda namaz kılan önder! Zindana sığmayan hür kartal!

“Onlar adamdı” diyen çocuklar cennete atılan ilmek gördüler

 

Ne Esmalar biter ne Kutuplar! Şerefin bin kitabı da bizdedir!

Rüstem ile İskender masalcıları taşları eriten yürek gördüler

 

Kalbi zindana çarpa çarpa, aşkla yürüdün iki güzelden birine

Şerefini satanlar, boyun eğmeyen gerçek bir erkek gördüler!