Mücerret Arşiv

187 sene evvel: İlk Resmi Gazete-Mücerret Arşiv

Takvimler 1831’i gösteriyordur. Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerinde İmparatorluğun bazı bölgelerinde gazeteler kullanılarak merkezi yönetim aleyhine yayınlar yapılmaktadır. Sultan II.Mahmud merkezin sesini daha fazla duyurabilmek için resmi gazete çıkarma kararı alır. Daha önce İzmir’de yerel gazete çıkaran Alexandre Blacque ile anlaşılır. 1 Kasım 1831’de ilk Türkçe resmi gazete “Takvim-i Vekayi” çıkarılmaya başlanır. Vakanüvis Esad Efendi ise gazetenin […]

Takvimler 1831’i gösteriyordur. Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerinde İmparatorluğun bazı bölgelerinde gazeteler kullanılarak merkezi yönetim aleyhine yayınlar yapılmaktadır.

Sultan II.Mahmud merkezin sesini daha fazla duyurabilmek için resmi gazete çıkarma kararı alır.

Daha önce İzmir’de yerel gazete çıkaran Alexandre Blacque ile anlaşılır. 1 Kasım 1831’de ilk Türkçe resmi gazete “Takvim-i Vekayi” çıkarılmaya başlanır. Vakanüvis Esad Efendi ise gazetenin ilk yöneticisi olur.

(Takvîm-i Vekāyi’in mukaddimesi ile I. sayısının ilk sayfası)

Gazeteyi tanıtmak amacıyla yayımlanan iki sayfalık bir broşürde gazetenin habercilik yapacağı, halkı eğiteceği ve devletin uygulamalarını duyurulacağı bilgisi yer alır.

“Takvim-i Vekayi” Süleymaniye Camii ile İstanbul Üniversitesi merkez binasının arasındaki Takvimhane-i Amine binasında, haftalık olarak, Perşembe günleri çıkarılmaya başlanır.

Fransızca, Arapça, Farsça, Rumca ve Ermenice olarak çıkan gazete iç haberler, dış haberler, askeri işler, bilim, din adamlarının atanmaları ile ticaret ve ticaret-fiyatlar olmak üzere altı bölümden oluşur.

Gazete, 28*42 cm ebatında çift satır üzerine metinlerden oluşur. Senelik aboneliği 120 kuruştur. Yayın hayatına devam ettiği yirmi dokuz sene boyunca beş yüz doksan sayı çıkmıştır.

1831’de yayın hayatına başlayan gazete 1860’dan sonra ise sadece resmi duyurular ve yasa metinleri için yayınlanmaya başlanır.

1878’de ilk yayın kesintisine uğrayan gazete 1891 yılında tekrar yayınlanır. Ancak 1892’de tekrar kesintiye uğrar ve 1908’de Jön Türkler eliyle yeniden yayınlanmaya başlanır.

Kesintilerle beraber yirmi dokuz sene yayın dünyasında olan “Takvim-i Vekayi”, 24 Kasım 1922’de yayın hayatını bitirir.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise yerine, bugün hala yayınlanmakta olan, “Resmi Ceride”ye yani Resmi Gazete’ye bırakır.