Kültür

‘Dost Ehli’ ve ‘Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu anılıyor

Fethi Gemuhluoğlu
Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41’inci yılında anılıyor. Sevenlerinin ve okuyucularının, “Dost Ehli”, “Gönül Adamı” olarak tanımladığı yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41. yılında dostları tarafından çeşitli etkinliklerle yad ediyor. “İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak” anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu, Ocak 1922 yılında, Kadıköy Göztepe’de dünyaya gözlerini açtı. Fikir […]

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41’inci yılında anılıyor.

Sevenlerinin ve okuyucularının, “Dost Ehli”, “Gönül Adamı” olarak tanımladığı yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41. yılında dostları tarafından çeşitli etkinliklerle yad ediyor.

“İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak” anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu, Ocak 1922 yılında, Kadıköy Göztepe’de dünyaya gözlerini açtı. Fikir insanının çocukluk yılları, son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti.

Usta yazar, Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam ederek, 1950-1955 yılları arasında İstanbul’da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı.

Almanya’da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan Gemuhluoğlu, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü görevinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini ifa eden Gemuhluoğlu, yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme “gönül ve iyilik adamı” olarak damgasını vurdu. 1970-1977’de de Türk Petrol Vakfı’nda genel sekreter olarak çalıştı.

Dostluğun adresi olarak vasıflandırıldı

Fethi Gemuhluoğlu’nun sahip olduğu sağlam karakteri, toplumu bütün olarak ele alan bütünleştirici tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturarak, entellektüel, bilim ve fikir sevdalısı olan, okuyan ve düşünen bir ilim halkası oluşturmayı başardı.

Sahip olduğu zarif İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşma, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu olan Gemuhluoğlu, döneminin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşıladı.

“Dostluğun adresi” olarak vasıflandırılan Gemuhluoğlu, bulunduğu bütün görevlerde, batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti.

Şahsiyetini oluşturan temel unsur, “tasavvuf” oldu

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu’nun fikirlerini işlediği yazıları Serdengeçti, Yeşilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

Yazılarında ele aldığı konuları hayatın içinden seçen usta yazar, makalelerinde, büyük şehirlere göçün gelecekte doğuracağı tehlikeleri, Macar hürriyet savaşçılarını, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığını, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının önemini, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığını incelikle işledi.

Sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazan Gemuhluoğlu’nun şahsiyetini oluşturan temel unsurlardan biri de tasavvuf oldu.

Gemuhluoğlu, hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı telkin eden anlayışına bağlı kalarak, birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden yaklaşmanın ve insanlık adına çalışmanın önemini telkin etti.

“Aşk”ı hayatının merkezine aldı

Konuşmalarında, makale ve mektuplarında sevgi ve dostluk kavramları üzerinde titizlikle duran Fethi Gemuhluoğlu, bunların ölçüsünün insana ve İslam’a hizmet etmek olduğunu, sevginin hiçbir karşılığının bulunmadığını, insan hayatının aşk ve dostluk üzerine kurulduğunu ifade etti.

İnsanın iyi tarafını öne çıkarmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu her fırsatta dile getirmeyi şiar edinen Gemuhluoğlu’na göre aşk, insanın katı yanlarını yumuşatarak, yaşanan zorluklara ve sancılı hayat serüveninde tevekkül ehli olmak için gerekli olan sükunet duygusunu edinmek ve bir esneklik kazandırması yönünde büyük önem taşıdı.

Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazıları ve vefatından sonra hakkında yazılanların bir kısmı, “Dostluk Üzerine” isimli kitapta toplandı. Bu eserde yer alan bir sohbeti ise daha sonra “Dostluğa Dair” adıyla ayrıca yayımlandı.

“Dost Ehli” ve “Gönül Adamı” olarak anılan, 5 Ekim 1977’de İstanbul’da hayata veda eden fikir ve düşünce dünyasının yıldızı Fethi Gemuhluoğlu, Sahrayıcedid Mezarlığı’na medfun bulunuyor.