Yazar / Kemal Sayar

Yazarlar

Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

 Laleyi sümbülü gülü har almış  Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış  Süleyman tahtını sanki mar almış  Gama tebdil olmuş ülfetin çağı  Bayburtlu Zihni...

Yazarlar

İyiliğin kanatları

Başkalarına ihtimam göstermek bizi gerçek manada insan kılan şeydir. Hayal ederek başka insanların zihnine, düşünce, umut ve duygularına girmek ve...

Yazarlar

Bolluk çağında mutsuzluk

Büyük cevaplar yoktur, bazen büyük sorular vardır. Onların büyüklüğü, ayaklarımızın altındaki zemine bakmayı akıl edebilmiş olmaktan ileri gelir...

Yazarlar

Büyük yalnızlığımız

“İnsan kökten yalnızlıktır” diyor Ortega y Gasset. Yine de hepimiz yalnızlığı hayatımızın bir döneminde somut bir gerçeklik olarak yanı başımızda...

Yazarlar

Kalbin sesi

Günümüz iş yerlerinde insan giderek daha uzun saatler çalışıyor, daha ağır işler daha uzun saatlerde yapılıyor. Bir yanılsamanın tahakkümü...

Yazarlar

Dinlemeye övgü

‘Her göz etmez fark, işitmez her kulak ‘ der pirimiz Mevlâna. ‘Arifin her bir sözünü duymaya insan gerek’ der Niyazi-i Mısri. İnsan bir buluşma ve...

Yazarlar

Ben orucu

Tevazu bizi dünyaya açar. Tevazu kendi değerimizi azaltmak değil, başka insanlara değer vermektir. Pek çok insan bunu karıştırıyor:  Aşırı bir...

Yazarlar

Şeffaf ol, bu bir emirdir!

Mahremiyet ve tevazu yerine kamusal çıplaklık ve gösteri, perdeli pencereler yerine evin içini gösteren cam duvarlar, ıstırap ve yasın mahrem...

Yazarlar

Kayıp bağ

Yaşadığımız dönemin anahtar kelimelerinden birisi de kayıp. Eşi, yâri, aileyi, çevreyi, işi, evi, dünyayı kaybediyoruz. Anlamlı bir hayatı, tahammül...