Yazar / Kemal Mansur

Yazarlar

Sığınılacak şehir: Medine

Firakın vuslatla kucaklaşarak cenneti vasatı yer kürede tohumladığı mekânın adıdır Medine. Hüznün azmi beslediği, uhuvvetin ufku süslediği Nebevi...

Yazarlar

Devrimci bir tavır olarak itidal

Yaşadığımız tahammülü zor pratik, ümmetin duyarlı evlatlarını canhıraş/agresif/can siperane bir eylemliliğin içerisine sürüklüyor. Sorunlar acı ve...